Opkøbe mindretalsaktionærer under Companies Act 1985

Rettigheder af minoritetsaktionærer

I beslutningen af Court of Appeal i Profinance Trust SA v Gladstone (sag nr: 0435/A3/2000, 2 juli 2001) (‘Profinance’), minoritetsaktionærer ret til deres aktier købt af andre aktionærer eller virksomhed under afsnit 459-461 af den Companies Act 1985 (som ændret) blev udførligt behandlet af Robert Walker LJ. Det blev konkluderet, at det generelle formål med disse bestemmelser er at give en aktionær, der har været urimeligt skadet af udførelsen af et selskabs anliggender med et middel, mere fleksibel og mindre drastisk end en likvidation “retfærdig og rimelig” grunde.

Dog observeret Walker LJ:

«Det er godt kendt blandt virksomhedsjurister, selvom sektioner 459-461 var beregnet til at give en temmelig summariske middel mod mindretalsaktionærer, der er blevet uretfærdigt fordomsfulde, sagen under afsnittene ofte blive kørt ned i en masse skrevet beviser der indeholder talrige anklager og imødegå beskyldninger minder om Andragender og cross-Andragender om dyrplageri under den gamle skilsmisselovgivning.»

Aktieselskabsloven: Sektioner 459 & 461

Afsnit 459(1) af selskaber Act 1985 (så lidt ændret ved selskaber Act 1989) har foelgende ordlyd:

«Medlem af en virksomhed kan anvende til Domstolen andragende for en ordre under denne del med den begrundelse, at selskabets anliggender bliver eller er blevet gennemført på en måde, som er urimeligt skade medlemmernes interesser generelt eller af en del af dets medlemmer (herunder i hvert fald selv), eller at nogen faktiske eller påtænkte handling eller undladelse af virksomheden (herunder handling eller undladelse på dennes vegne) er eller ville være så skadelig.»

Afdeling 461(1) og (2) i loven give som følger:

«(1) Hvis retten finder det godtgjort, at et andragende henhold til denne del er velbegrundet, kan det gøre sådan kendelse som det tænker fit for giver lindring for spørgsmål, der klages over.

(2) med forbehold af det generelle indhold af underafsnit (1) kan den retskendelse:

a regulere adfærd af selskabets anliggender fremover;

b pålægge selskabet at afstå fra at gøre eller fortsætter en handling klagede over andragerens eller til at udføre en handling, som andrageren har klaget det har undladt at gøre;

c tillade civilsager bringes i navn og på vegne af selskabet ved sådanne personer eller personer og på sådanne vilkår, som Domstolen kan direkte;

(d) giver for køb af aktier for medlemmer af selskabet af andre medlemmer eller af selskabet selv og i forbindelse med et køb af selskabet selv, nedsættelse af aktiekapitalen i overensstemmelse hermed.»

Det blev observeret i Profinance at der ‘ er meget myndighed om sagens hvori afsnit 459 engageret og med hensyn til bred arten af beføjelser tillagt virksomheder retten af afsnit 461 hvis det godtgøres, at et afsnit 459 andragende er godt founde d. Mange af disse sager drejer sig om med de omstændigheder, som Retten bør direkte køb af aktier under afsnit 461(2)(d) og med det grundlag, hvorpå aktier (næsten altid en minoritet bedrift) skal værdiansættes.»

I en “kvasi partnerskab” tilfælde hvor andrageren ikke er skyld i retten har tendens til at favorisere en udiskonterede andel af værdien af virksomheden som helhed.

Datoen for værdiansættelse og interesser i henhold til selskabsloven

Det vigtigste spørgsmål i Profinance var to gange:

1. er ret har beføjelse til at fastsætte en passende værdiansættelsesdatoen andel købes?

2. har Domstolen kompetence til at tilkende renter fra datoen for værdiansættelse til datoen for betalingen?

Med hensyn til passende værdiansættelsesdatoen, blev det fastslået, at retten har en vid skoensbefoejelse i sagen. Men selv en vid skoensbefoejelse at gøre hvad der er fair skal udøves retsligt og på rationelle principper.

Om magt i retten til at tilkende renter under et afsnit 461 rækkefølge, blev det fastslået, at en ordre for interesse ikke er videre end beføjelser af Domstolen. Retten kan foretage justeringer i den værdiansættelsesprocessen, hvilket betyder, at retten er faktisk værdisætte aktier, ikke som de er, men som de ville have været, hvis begivenheder havde fulgt en anden kurs; og denne praksis er regelmæssigt efterfulgt af Domstolen i ordrer under afsnit 461(1). Under disse omstændigheder blev det fastslået, en fornægtelse af Rettens magt til at tilkende renter ville være uacceptabelt.

Fair værdiansættelsesdato under Companies Act

Ifølge Walker LJ viser myndighederne, der er to vigtigste overvejelser, som Domstolen skal ihukomme at afgøre hvad værdiansættelsesdatoen er fair på de faktiske omstændigheder i den pågældende sag:

1. en er, at aktierne skal værdiansættes på et tidspunkt så tæt som muligt til det faktiske salg for at afspejle værdien af aktionæren sælger.

2. den rivaliserende overvejelse er, at datoen for konkursbegæring er det rigtige udgangspunkt. Dette skyldes, at andragendet er den dato, hvor andrageren vælger at behandle fleste som effekt ødelægger det grundlag, som han blev enige om fortsat at være aktionær, og at se til sine aktier til sin ordentlig belønning fra particip illoyal adfærd ation i et fællesforetagende.

Selvom Court of Appeal i Profinance valgt den anden (dvs. at datoen for konkursbegæring skal være værdiansættelsesdatoen aktier) som det bedre angivelse punkt, det konkludere, at der kan være omstændigheder, hvor retfærdighed ville kræve, at en anden dato anvendes. En anden dato, kan efter Walker LJ, være mere fair i følgende tilfælde:

Når en virksomhed er blevet frataget sin virksomhed, kan en tidlig værdiansættelsesdatoen (og kompensere justeringer) være påkrævet i fairness til sagsøger.

hvor et selskab er blevet rekonstrueret eller sin virksomhed har ændret sig betydeligt, kan således at det har en ny økonomisk identitet, en tidlig værdiansættelsesdatoen være påkrævet i fairness til en eller begge parter. Men en forkert ændring i den udstedte aktiekapital, uledsagede ved enhver ændring i forretningen, vil ikke nødvendigvis have dette resultat.

hvor en minoritetsaktionær har et andragende til fods, og der er en generel nedgang i markedet, kan retten i fairness til sagsøger, har aktier værdiansættes på et tidligt tidspunkt, især hvis det stærkt misbilliger den største aktionær skadevoldende adfærd.

men en sagsøger ikke har ret til en “envejs bet” og Domstolen vil ikke direkte en tidlig værdiansættelsesdatoen simpelthen at give ansøgeren gunstigste exit fra virksomheden, især hvor alvorlige forbehold ikke er sket.

alle disse punkter kan være stærkt påvirket af parternes adfærd at gøre og at godkende eller afvise tilbyder enten inden eller i løbet af retssagen.

Også, skal det bemærkes, at seneste retspraksis klart har fastlagt modvilje mod domstole at tillade afsnit 459 i Companies Act anvendes bredt til at tvinge selskabets hånd når dets kontrollerende aktionærer ikke handler forkert. Det klare budskab fra domstolene er, at parterne forventes at opføre sig som voksne og tale med hinanden med henblik på en part er købt ud.

10 secrets at få din pressemeddelelse bemærket

Det er vanskeligt nok kører de daglige aspekter af en virksomhed, endsige forsøger at skaffe nye forretning som du går. Men ifølge Shannon Cherry, APR, selv hvis du har yderligere personale hjælpe til at få ordet ud om dine produkter og tjenester, placering og priser, levering og salgssupport, pressemeddelelser kan gøre din virksomhed vokse hurtigere.

“En pressemeddelelse er sendt til redaktører og journalister for at generere en nyhed i medierne,” siger Cherry, formanden for Cherry kommunikation, som hjælper virksomheder, iværksættere og nonprofit organisationer høres gennem markedsføringsmateriale. “Det er en af de nemmeste og omkostningseffektive måder at få din besked derude. Hvis en reporter beslutter at køre din udgivelse, din virksomhed modtager plads til gratis- og mere troværdighed end bare at køre en annonce.”

Cherry forklarer at det er afgørende i dagens erhvervsliv skal ses, et centralt element i enhver forretningsplan. Hun deler sin top ti hemmeligheder til at få en pressemeddelelse bemærkede:

Din pressemeddelelse bør lyde som nyheder, ikke en annonce. Du skal sikre dine nyheder er nyhedsinteresse, så begynde at tænke som en journalist.

Du skal kun sende din pressemeddelelse til medierne relateret til emnet for din pressemeddelelse. Ikke bare sende pressemeddelelsen til hver reporter kan du finde.

Holde din pressemeddelelse én side i længden. Sandheden er, de fleste redaktører vil kun læse overskriften og de første linje eller to af din udgivelse.

Din-header, kontakt oplysninger og release dato skal være på toppen af din pressemeddelelse.

Brug korte sætninger og dobbelt rum dine linjer.

Din overskrift og første par sætninger skal fange læserens opmærksomhed. Skrive gerne nyheder organisationer du målretter mod.

Du skal fortælle en historie og nævne din virksomhed, vare eller tjenesteydelse i brødteksten i udgivelsen.

Proofread din release mange gange. Ser for grammatik og stavefejl.

Opfølgning er ikke kun anbefales, det er af afgørende betydning. Men ikke kalde hver anden dag spørger, om din udgivelse vil køre. Ringe en gang for at se om der er nogen interesse, men ikke nag.

Holde sig til kendsgerningerne. Fortælle sandheden. Undgå fnug, dekorationer og overdrivelser. tone det lidt ned.

Og en bonus:

Brug aktivt, ikke passivt, stemme. Verber i den aktive stemme bringe din pressemeddelelse til livet. Skrivning på denne måde hjælper med at sikre, at din pressemeddelelse vil blive læst.